Free delivery from 240,00 zł
Safe shopping
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy - Pouczenie.

 

Pouczenie o odstąpieniu od Umowy (dotyczy Klientów będących Konsumentami)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
  2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
  3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
  4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 

Przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w Regulaminie Sklepu internetowego (w § 8 ust. 14 Regulaminu).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Adres do zwrotu towaru: ul. Jeżów 7; 30-737 Kraków.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: Plik do pobrania w PDF

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
______________________, dnia _______________
_________________________________________
(Imię i nazwisko Klienta)
_________________________________________
_________________________________________
(dane adresowe Klienta)
_________________________________________
(telefon kontaktowy, adres e-mail)
_________________________________________
(numer zamówienia/numer aukcji Allegro)
Agnieszka Wójcik
Sklep Odzieżowo – Sportowy WYSPA SKARBÓW
ul. Jeżów 7. 30-737 Kraków
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja, niżej podpisany, będąc Klientem sklepu internetowego www.sklepwyspaskarbow.com.pl niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:
☐ *umowy sprzedaży następujących Produktów (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia):
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi:
_______________________________________________________________________________________________________________
Jednocześnie proszę o zwrot płatności na niżej wskazany numer rachunku bankowego Konsumenta (numer konta oraz bank)
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
(podpis konsumenta**)
UWAGA: Prosi się Klientów odstępujących od umowy o zwrot Towaru na adres
30-737 Kraków, ul. Jeżów 7
______________________________________________________________________________________________________________
* Właściwe zaznaczyć
** Wymagany jedynie w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej

pixel